คลินิกเอกซเรย์

        การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการเอกซเรย์ชนิดหนึ่งที่ส่ง รังสีเอกซ์ จากหลอดเอกซเรย์ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจ แล้วไปยังตัวรับข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและสร้างภาพอวัยวะนั้นขึ้นมา

        ปัจจุบันมีการขยายการบริการเพิ่มขึ้นและมีเครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น เช่น ระบบดิจิตอล ส่วนใหญ่แล้วการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นำมาใช้กับการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด ในผู้ที่สูบบุหรี่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ การตรวจวัดปริมาณไขมันในช่องท้อง เพื่อบอกถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและการไหลเวียนของเส้นเลือกแดง

การบริการ
– การถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป (General Radiography)
คือ การถ่ายภาพอวัยวะหรือส่วนที่ต้องการศึกษาโดยอาศัยรังสีเอกซเรย์จะให้ภาพสองมิติเป็นเงาอวัยวะต่างๆ ซ้อนกัน ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยไม่ต้องเตรียมตัวมาเป็นพิเศษเช่นการตรวจบางชนิด

– เครื่องเอกซเรย์พิเศษ (Fluoroscopy)
คือการตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่ต้องมีการใช้สารทึบรังสีร่วมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจประเภทนี้มีความหลากหลายในวิธีการ และขั้นตอนการตรวจซึ่งผู้ตรวจจะต้องเป็นรังสีแพทย์ที่มีความชำนาญเพื่อการแปลผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ

– บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan(Computer Tomography)
เป็นการตรวจที่อาศัยการถ่ายภาพทางรังสีและระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกัน โดยอาศัยการถ่ายภาพร่างกายทีละส่วนในระนาบตัดขวางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทางการแพทย์ ใช้ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง แม่นยำ มีอันตรายในการตรวจน้อย ผู้ป่วยไม่มีความเจ็บปวดเวลาตรวจ การตรวจใช้เวลาน้อยสะดวกและรวดเร็ว โดยแบ่งการตรวจออกเป็นดังนี้

1. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง(CT BRAIN)
2. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก(CT CHEST)
3. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องส่วนบน(CT UPPER ABDOMEN)
4. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องส่วนล่าง(CT LOWERABDOMEN)
5. อัลตราซาวด์ (Ultrasound)

– การตรวจ UPPER G.I โดยวิธีการกินสารทึบรังสีที่เรียกกันทั่วไปว่า”แป้งแบเรี่ยม”เป็นการตรวจการทำงานของระบบทางเดินอาหารส่วนบน ตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

– การตรวจ BARIUM ENEMA (B.E) การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำ

– การตรวจ INTRAVENOUS PYELOGRAPHY(I.V.P) เป็นการตรวจเพื่อดูการทำงานของไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะ

– การตรวจ MYELOGRAPHY เป็นการตรวจเพื่อดูความผิดปกติของช่องไขสันหลัง ระบบการไหลเวียนภายในช่องไขสันหลัง น้ำไขสันหลังและไขสันหลังเส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลัง

– การตรวจ VENOGRAPHY(LEG) เป็นการตรวจเพื่อดูสภาพหลอดเลือดดำของขา ในรายที่สงสัยมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำซึ่งเป็นสาเหตุให้ขาบวม(DEEP VEIN THROMBOSIS)

– การตรวจ VOIDING CYSTOURETHROGRAPHY (VCUG) เป็นการตรวจเพื่อดูความผิดปกติของท่อไต กระเพาะปัสสาวะและการไหลย้อนกลับ

แพทย์ประจำคลินิกเอกซเรย์
เลขที่ใบอนุญาต : ว.28029
ประจำคลินิก : เอกซเรย์
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวินิจฉัย
นพ. สุภเวช อภิวงค์

เลขที่ใบอนุญาต : ว.28029
ประจำคลินิก : เอกซเรย์
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวินิจฉัย
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์09.00 - 17.00
อังคาร09.00 - 17.00
พุธ09.00 - 17.00
พฤหัสบดี09.00 - 14.00
ศุกร์09.00 - 17.00
เสาร์09.00 - 15.00
อาทิตย์09.00 - 15.00

ความชำนาญพิเศษ :
- อัลตราซาวด์ช่องท้อง, เต้านม, ไทรอยด์, General Ultrasound
- อัลตราซาวด์เส้นเลือด (Color Doppler Ultrasound)
- แปลผลภาพเอกซเรย์ทั่วไป (General Radiography)
- แปลผลภาพเอกซเรย์เต้านม  แมมโมแกรม (Mammogram)
- ตรวจหลอดอาหาร, กระเพาะ, สำไส้ โดยใช้สารทึบรังสี (Digital Fluoroscopy)
- ตรวจเอกซเรย์การทำงานของไต (Intravenous pyelography)
- เจาะตรวจชิ้นเนื้อโดยอัลตราซาวด์  (Ultrasound guided biophy)
- ใส่สายระบายฝีหนองในช่องท้อง (Percutaneous catheier drainage)