คลินิกตรวจสุขภาพ

        ร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนรถยนต์  เราใช้งานทุกวัน  จึงจำเป็นต้องเช็คสภาพ  บำรุงรักษา และแก้ไขให้ทันก่อนที่อาการจะลุกลาม หรือรุนแรง  ยิ่งภาระ หน้าที่การงาน กิจวัตรประจำวันที่รีบเร่ง ทำให้เราละเลยการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองในบางครั้ง  นอกจากนั้นความผิดปกติของสุขภาพบางอย่างเริ่มต้นขึ้นเป็นเวลานานก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการ   ดังนั้นการตรวจสุขภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เรา

1. ทราบสภาวะสุขภาพของตนเอง ว่ามีความสมบูรณ์หรือบกพร่อง หรือมีความเสี่ยงขนาดไหน เมื่อเทียบกับ เพศ วัย อาชีพ
2. เป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ถ้ารู้เร็ว รักษาก่อน หรือป้องกันก่อนจะสามารถลดการสูญเสีย  ทั้งร่างกาย จิตใจ เวลา และทุนทรัพย์
3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ว่าควรปรับเปลี่ยนอย่างไร ในทางที่ดีขึ้น

หลักในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะ เฉพาะสำหรับคุณ มี 3 ขั้นตอนดังนี้
– เลือกโปรแกรมตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ วัตถุประสงค์
ต่ำกว่า 30 ปี ตรวจดูการทำงานของอวัยวะต่างๆ
อายุ 31-40 ควรตรวจมุ่งเน้นโรคผิดปกติทางช่องท้อง
อายุ 41-50 ควรตรวจเจาะลึกเน้นค้นหามะเร็งในลำไส้ ต่อมลูกหมาก และ มะเร็งอวัยวะอื่นๆ
อายุ 50 ปีขั้นไป ควรตรวจหาความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้ครบถ้วน

– เลือกโปรแกรมตามประวัติครอบครัว พฤติกรรมการใช้ชีวิต และ อาการที่แสดงของคุณ

– เลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
การตรวจสุขภาพประจำปี  สำหรับบุคคลทั่วไป เหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัว มาก่อน หรือไม่ทราบมาก่อน เป็นการเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับวัย อาชีพการทำงาน ว่ามีความเสี่ยงอย่างไร
1. การตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงาน เป็นการเลือกโปรแกรมการตรวจที่แตกต่างไปตามลักษณะสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงในการทำงาน
2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน หรือตามแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวอนามัยแนะนำ
3. การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต ตรวจตามเงื่อนไข ของบริษัท และกรมธรรม์ระบุ
4. การตรวจสุขภาพที่เดินทางไปต่างประเทศ  ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่กำหนด
5. การตรวจสุขภาพก่อนสมรส เป็นการตรวจสุขภาพ ที่สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ เพื่อให้ทราบโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือค้นหาโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คำแนะนำ ในการเตรียมตัวสำหรับการตรวจสุขภาพ
1. พักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนหลับอย่างน้อย  6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากพักผ่อนไม่เพียงพอ จะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ
2. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล อย่างน้อย 8-10 ชม
3. กรุณางดแอลกอฮอร์ อย่างน้อย 24 ชม. ก่อนตรวจสุขภาพ
4. หากท่านกำลังรับประทานยา  เพื่อควบคุม ความดันโลหิต    และโรคหัวใจ  ท่านสามารถ รับประทานยามาได้
5. หากท่านมีโรคประจำตัว  หรือประวัติการตรวจสุขภาพ อื่นๆ ให้นำประวัติการตรวจสุขภาพหรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย
6. สวมเสื้อผ้าสบายๆ และสะดวกต่อการเจาะเลือด
7. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน  7 วัน  เพราะถ้าตรวจปัสสาวะหรือตรวจมะเร็งปากมดลูก  จะมีเลือดปน มีผลต่อการวิเคราะห์ผล
8. ในโปรแกรมที่มีอัลตร้าซาวล์ช่องท้องส่วนบน กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6-8 ชม.
9. ในโปรแกรมที่มีอัลตร้าซาวล์ช่องท้องส่วนล่าง กรุณากลั้นปัสสาวะ
10. ในสุภาพสตรีที่กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ หรือรอบประจำเดือนไม่มาตามกำหนด ให้ตรวจการตั้งครรภ์ ก่อนการเอ็กซ์เรย์ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
11. ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ได้ทุกวัน เวลา 7.00 น.- 18.00 น. เพื่อให้การตรวจสุขภาพของท่านได้รับความสะดวกมากขึ้นกรุณาโทรมาจองคิวตรวจสุขภาพ กับ เจ้าหน้าที่ทางคลินิกตรวจสุขภาพ ก่อนวันตรวจ

การบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล  ประกอบด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการ เพื่อการวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและเลือกวิธีรักษาได้เฉพาะเจาะจง มีแพทย์ตรวจสุขภาพประจำวันทุกวัน หากตรวจพบความผิดปกติสามารถส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ทุกสาขา เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอายุรกรรมหัวใจ ,โรคเบาหวาน , สูติ นรี , หู คอ  จมูก , กระดูกและข้อ มี เครื่องมือที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ และมีทีมแพทย์พยาบาล ที่คอยอำนวยความสะดวก ให้ท่านตลอดขั้นตอนการตรวจสุขภาพ 

 

แพทย์ประจำคลินิกตรวจสุขภาพ
เลขที่ใบอนุญาต : ว.38670
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
นพ. วีระพงษ์ แสนญาติสมุทร

เลขที่ใบอนุญาต : ว.38670
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์08.00 - 17.00
อังคาร08.00 - 17.00
พุธ08.00 - 17.00
พฤหัสบดี-
ศุกร์08.00 - 17.00
เสาร์-
อาทิตย์08.00 - 17.00

ความชำนาญพิเศษ :
- ตรวจโรคทั่วไป
- ความดันโลหิต
- การตรวจสุขภาพ

เลขที่ใบอนุญาต : ว.28879
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, หัวใจและหลอดเลือด, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม และอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. นัทพล ธรรมโกมุท

เลขที่ใบอนุญาต : ว.28879
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, หัวใจและหลอดเลือด, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม และอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์13.00 - 20.00
อังคาร08.00 - 20.00
พุธ08.00 - 20.00
พฤหัสบดี08.00 - 20.00
ศุกร์08.00 - 16.00
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
- หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจโต
-หลอดเลือดหัวใจ ตีบตัน โรคลิ้นหัวใจ
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
-การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- การตรวจ สมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
- การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจด้วยความถี่สูง (Echocardiography)
- ตรวจโรคทั่วไป
- การตรวจสุขภาพ