คลินิกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

        พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ พร้อมอายุรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญ อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรถพยาบาลที่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างครบถ้วนทั้ง Advance Life Support (ALS) และ Basic Life Support (BLS) ที่มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ใกล้หรือไกล อยู่ที่ทำงานหรือที่บ้าน และยังสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินครบทั้งทางบก ทางน้ำยามเกิดอุทกภัย

รถพยาบาลฉุกเฉิน
โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่บาดเจ็บ รถพยาบาลโรงพยาบาลสามารถนำส่งผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โรงพยาบาลมีรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแพทย์ บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ตั้งแต่จุดที่รับผู้ป่วย และระหว่างการเคลื่อนย้ายมาที่โรงพยาบาลเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เพื่อรองรับการให้บริการ ทั้งด้านศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และแพทย์ประจำศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

การบริการ
– ภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตกจากที่สูง ฯลฯ
– ภาวะอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด ฯลฯ
– ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน ฯลฯ
– ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด ฯลฯ
– ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค ฯลฯ(มีแพทย์แผนกเด็กรับปรึกษา 24 ชม.)
– ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ โรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่สามารถให้การดูแลภาวะฉุกเฉินได้ 24 ชม.

แพทย์ประจำคลินิกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เลขที่ใบอนุญาต : ว.49801
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ทั่วไป
นพ. โซนัม วังดี

เลขที่ใบอนุญาต : ว.49801
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ทั่วไป
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์07.00 - 17.00
อังคาร07.00 - 1700
พุธ07.00 - 17.00
พฤหัสบดี07.00 - 17.00
ศุกร์07.00 - 1700
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- รักษาผู้ป่วยเวชปฏิบัติทั่วไป หรืออาการอื่นๆ
- การตรวจสุขภาพ

เลขที่ใบอนุญาต : ว.25669
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ. นันทิยา จันทร์อ่อน

เลขที่ใบอนุญาต : ว.25669
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์17.00 - 07.00
อังคาร17.00 - 07.00
พุธ17.00 - 07.00
พฤหัสบดี17.00 - 07.00
ศุกร์17.00 - 07.00
เสาร์08.00 - 17.00, 17.00 - 07.00
อาทิตย์08.00 - 17.00, 17.00 - 07.00
เลขที่ใบอนุญาต : ว.47016
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ทั่วไป
นพ. เลอเกียรติ คำประดิษฐ์

เลขที่ใบอนุญาต : ว.47016
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ทั่วไป
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์17.00 - 07.00
อังคาร17.00 - 07.00
พุธ17.00 - 07.00
พฤหัสบดี17.00 - 07.00
ศุกร์17.00 - 07.00
เสาร์08.00 - 17.00, 17.00 - 07.00
อาทิตย์08.00 - 17.00, 17.00 - 07.00

ความชำนาญพิเศษ :
- รักษาผู้ป่วยเวชปฏิบัติทั่วไป หรืออาการอื่นๆ
- การตรวจสุขภาพ

เลขที่ใบอนุญาต : ว.46934
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ทั่วไป
พญ. กนิษฐา สุริเมือง

เลขที่ใบอนุญาต : ว.46934
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ทั่วไป
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์17.00 - 07.00
อังคาร17.00 - 07.00
พุธ17.00 - 07.00
พฤหัสบดี17.00 - 07.00
ศุกร์17.00 - 07.00
เสาร์08.00 - 17.00, 17.00 - 07.00
อาทิตย์08.00 - 17.00, 17.00 - 07.00

ความชำนาญพิเศษ :
- รักษาผู้ป่วยเวชปฏิบัติทั่วไป หรืออาการอื่นๆ
- การตรวจสุขภาพ

เลขที่ใบอนุญาต : ว.46982
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ทั่วไป
พญ. นันทวรรณ นันทหาร

เลขที่ใบอนุญาต : ว.46982
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ทั่วไป
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์17.00 - 07.00
อังคาร17.00 - 07.00
พุธ17.00 - 07.00
พฤหัสบดี17.00 - 07.00
ศุกร์17.00 - 07.00
เสาร์08.00 - 17.00, 17.00 - 07.00
อาทิตย์08.00 - 17.00, 17.00 - 07.00

ความชำนาญพิเศษ :
- รักษาผู้ป่วยเวชปฏิบัติทั่วไป หรืออาการอื่นๆ
- การตรวจสุขภาพ

เลขที่ใบอนุญาต : ว.49368
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ทั่วไป
พญ. ภัคสุภา พรมเมือง

เลขที่ใบอนุญาต : ว.49368
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ทั่วไป
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์17.00 - 07.00
อังคาร17.00 - 07.00
พุธ17.00 - 07.00
พฤหัสบดี17.00 - 07.00
ศุกร์17.00 - 07.00
เสาร์08.00 - 17.00, 17.00 - 07.00
อาทิตย์08.00 - 17.00, 17.00 - 07.00

ความชำนาญพิเศษ :
- รักษาผู้ป่วยเวชปฏิบัติทั่วไป หรืออาการอื่นๆ
- การตรวจสุขภาพ