คลินิกหัวใจและหลอดเลือด

        เมื่อมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายผิดปกติ ขาบวม ใจสั่น หน้ามืดเป็นลมวูบ รีบมาให้เราดูแลท่าน คลินิกหัวใจและหลอดเลือดให้บริการดูแลรักษาโรคหัวใจ ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษาตลอดถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ (อายุรแพทย์หัวใจ, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก) พร้อมทีมพยาบาลและบุคลากรที่ฝึกอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย

การวินิจฉัยโรคหัวใจ
– การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  Electrocardiography (EKG) – การตรวจกระแสไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อหัวใจผลิตออกมาขณะที่หัวใจบีบตัว เป็นวิธีการตรวจหาโรคหัวใจที่ง่าย ได้ผลดี ไม่เจ็บ ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที การตรวจนี้อาจให้ผลปกติ ในภาวะที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระยะเริ่มต้น ถ้าสงสัยควรตรวจซ้ำ

– การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  Echocardiography – การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอลผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจ ด้วยหัวตรวจชนิดพิเศษทำให้เห็นภาพของห้องหัวใจและการบีบตัว  ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค ตรวจหาความรุนแรงของโรค และติดตามผลการรักษาในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังเดินสายพาน Exercise Stress Test – เป็นการตรวจหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่เกิดในขณะออกกำลังด้วยการเดินบนสายพานที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นเรื่อยๆ การออกกำลังนี้ หัวใจจะมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด จะพบอาการแสดงและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้

แพทย์ประจำคลินิกหัวใจและหลอดเลือด
เลขที่ใบอนุญาต : ว.28879
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, หัวใจและหลอดเลือด, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม และอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. นัทพล ธรรมโกมุท

เลขที่ใบอนุญาต : ว.28879
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, หัวใจและหลอดเลือด, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม และอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์13.00 - 20.00
อังคาร08.00 - 20.00
พุธ08.00 - 20.00
พฤหัสบดี08.00 - 20.00
ศุกร์08.00 - 16.00
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
- หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจโต
-หลอดเลือดหัวใจ ตีบตัน โรคลิ้นหัวใจ
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
-การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- การตรวจ สมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
- การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจด้วยความถี่สูง (Echocardiography)
- ตรวจโรคทั่วไป
- การตรวจสุขภาพ

เลขที่ใบอนุญาต : ว.27208
ประจำคลินิก : หัวใจและหลอดเลือด
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. ศราวุธ นุกูลอุดมพานิชย์

เลขที่ใบอนุญาต : ว.27208
ประจำคลินิก : หัวใจและหลอดเลือด
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์-
อังคาร-
พุธ-
พฤหัสบดี-
ศุกร์-
เสาร์13.00 - 17.00
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
- หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจโต
- หลอดเลือดหัวใจ ตีบตัน โรคลิ้นหัวใจ
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- การตรวจ สมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
- การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจด้วยความถี่สูง (Echocardiography)