คลินิกสูตินรีเวชกรรม

        ให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัย ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคสตรี การฝากครรภ์ และการคลอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การบริการ
– อัลตร้าซาวด์ การตรวจดูเพื่อหาความผิดปกติของทารก ตลอดจน การติดตามดูการเจริญเติบโตของทารก อย่างน้อย ผู้มาฝากครรภ์ ควรจะได้รับการตรวจด้วยการตรวจคลื่นเสียง 1-2 ครั้ง และอาจพิจารณาตรวจคลื่นเสียง ความถี่ 4 มิติ เพื่อดูรูปร่างหน้าตาทารกในครรภ์ระยะ 30-32 สัปดาห์
– ให้บริการคลอดบุตร โดยสูติแพทย์ และดูแลทารกแรกเกิดโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
– ให้คำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสมโดยวิธีต่างๆ เช่น รับประทานยา ฉีดยา และการทำหมัน
– คัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีพิเศษ ตรวจหา HPV Virus และบริการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อ HPV

แพทย์ประจำคลินิกสูตินรีเวชกรรม
เลขที่ใบอนุญาต : ว.17968
ประจำคลินิก : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ :
พญ. สุวรรณา ศรวณีย์

เลขที่ใบอนุญาต : ว.17968
ประจำคลินิก : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ :
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์-
อังคาร11.00 - 17.00
พุธ08.00 - 20.00
พฤหัสบดี08.00 - 20.00
ศุกร์08.00 - 14.00
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- รับฝากครรภ์
- ผ่าตัดคลอด
- รีแพร์ ปรึกษามดลูกหย่อน, ช่องคลอดหลวม
- ปรึกษาปัสสาวะบ่อย วัยทองในผู้สูงอายุ
- รักษาโรคทางนรีเวช ผ่าตัดส่องกล้อง
- ปวดท้องน้อยประจำเดือนมาไม่ปกติ
- ตรวจเนื้องอกมดลูก เนื้องอกรังไข่
- มะเร็งปากมดลูก มะเร็งนรีเวช
- อัลตราซาวด์ช่องท้อง, อัลตราซาวด์ 4 มิติ

เลขที่ใบอนุญาต : ว.41460
ประจำคลินิก : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวชวิทยา
พญ. วรางคณา ไวรัชพานิช

เลขที่ใบอนุญาต : ว.41460
ประจำคลินิก : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวชวิทยา
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์17.00 - 20.00
อังคาร17.00 - 20.00
พุธ-
พฤหัสบดี-
ศุกร์17.00 - 20.00
เสาร์08.00 - 17.00
อาทิตย์08.00 - 17.00

ความชำนาญพิเศษ :
- ปวดท้องน้อยประจำเดือนมาไม่ปกติ
- ตรวจเนื้องอกมดลูก เนื้องอกรังไข่
- มะเร็งปากมดลูก มะเร็งนรีเวช
- รับฝากครรภ์
- อัลตราซาวด์ช่องท้อง, อัลตราซาวด์ 4 มิติ
- ปรึกษามดลูกหย่อน, ช่องคลอดหลวม
- ปรึกษาปัสสาวะบ่อย วัยทองในผู้สูงอายุ
- รักษาสิวฮอร์โมน