คลินิกศัลยกรรม

        ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้านศัลยกรรมทั่วไป โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมให้บริการทั้งคนไข้นอกและคนไข้ใน โดยศัลยแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางและทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด

        นอกจากนี้ ยังมีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลกรรมที่พบบ่อย อาทิ บาดแผลจากการเล่นกีฬา เช่น ข้อเข่า ข้อหัวไหล่ ข้อเท้า การบาดเจ็บทุกชนิด หรือมีก้อนผิดปกติตามส่วนต่างๆของร่างกาย และโรคของอวัยวะภายในที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น นิ่วในถุงน้ำดี ไส้ติ่งอักเสบ ไส้เลื่อน ริดสีดวงทวาร ฯลฯ

แพทย์ประจำคลินิกศัลยกรรม
เลขที่ใบอนุญาต : ว.11765
ประจำคลินิก : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
นพ. สมเจตน์ จิตตการ

เลขที่ใบอนุญาต : ว.11765
ประจำคลินิก : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์08.00 - 17.00
อังคาร08.00 - 17.00
พุธ08.00 - 17.00
พฤหัสบดี08.00 - 17.00
ศุกร์08.00 - 17.00
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาผ่าตัดด้านศัลยกรรมทั่วไป
- ไส้ติ่งอักเสบ
- ไส้เลื่อน
- ก้อนเต้านม มะเร็งเต้านม
- นิ่วในถุงน้ำดี
- โรคระบบทางเดินอาหาร
- ริดสีดวงทวาร
- ฝีคัณฑะสูต
- อื่นๆ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ฯลฯ

เลขที่ใบอนุญาต : ว.37575
ประจำคลินิก : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ. จุมภฏ โสตถิถาวร

เลขที่ใบอนุญาต : ว.37575
ประจำคลินิก : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์-
อังคาร-
พุธ-
พฤหัสบดี-
ศุกร์-
เสาร์13.00 - 16.00
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ตรวจรักษานิ่วทางเดินปัสสาวะ สลายนิ่วโดยไม่ต้องผ่าตัด
- ตรวจรักษาต่อมลูกหมากโต มะเร็งต่อมลูกหมาก
- โรคปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะกลั้นไม่ได้ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
- โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ
- ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หลังเร็ว

เลขที่ใบอนุญาต : ว.30697
ประจำคลินิก : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
นพ. วีระวัฒน์ น้อยสำลี

เลขที่ใบอนุญาต : ว.30697
ประจำคลินิก : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์-
อังคาร-
พุธ-
พฤหัสบดี-
ศุกร์-
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาผ่าตัดด้านศัลยกรรมทั่วไป
- ไส้ติ่งอักเสบ
- ไส้เลื่อน
- ก้อนเต้านม มะเร็งเต้านม
- นิ่วในถุงน้ำดี
- โรคระบบทางเดินอาหาร
- ริดสีดวงทวาร
- ฝีคัณฑะสูต
- อื่นๆ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ฯลฯ