คลินิกทางเดินอาหารและตับ

        ให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไปโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ รวมไปถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ซึ่งมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมมาตรฐานการบริการที่ครบวงจรพร้อมความปลอดภัยในกระบวนการรักษาทุกขั้นตอน เช่น การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ส่วนต้น และตรวจลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้การวินิจฉัยโรคและการรักษาถูกต้องแม่นยำ ชัดเจน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมไปถึงยังได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและตับจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

การบริการ
1. การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับความผิดปกติหรือข้อบกพร่องของระบบทางเดินอาหารและตับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
2. บริการตรวจวินิจฉัยโรคกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งตับ โรคไวรัสตับอักเสบ โรคตับแข็งจากพิษสุรา โรคตับแข็ง โรคตับอ่อนอักเสบ ท้องเสีย ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง โรคนิ่วในถุงน้ำดี เป็นต้น
3. บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจหามะเร็งเบื้องต้นของระบบทางเดินอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน
4. ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหาร

แพทย์ประจำคลินิกทางเดินอาหารและตับ
เลขที่ใบอนุญาต : ว.32695
ประจำคลินิก : ทางเดินอาหารและตับ, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
นพ. ปิยเกียรติ ภิญโญมหากุล

เลขที่ใบอนุญาต : ว.32695
ประจำคลินิก : ทางเดินอาหารและตับ, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์-
อังคาร17.00 - 20.00
พุธ-
พฤหัสบดี-
ศุกร์-
เสาร์09.00 - 12.00 และเวลา 17.00 - 20.00
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- รักษาโรคทางเดินอาหารและตับ
- ส่องกล้องตรวจกระเพราะอาหาร
- ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่