คลินิกกุมารเวชกรรม

      คลินิกกุมารเวช ให้บริการวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก  ตั้งแต่วัยแรกเกิด ถึงอายุ 14 ปี   มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคร้ายแรงต่าง ๆของเด็กที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยเด็กเป็นอย่างดี มีโซนของเล่นสำหรับเด็ก  ให้บริการระหว่างรอรับบริการ  อีกด้วย

 

แพทย์ประจำคลินิกกุมารเวชกรรม
เลขที่ใบอนุญาต : ว.30203
ประจำคลินิก : กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรม
พญ. ธิดารัตน์ ถาวร

เลขที่ใบอนุญาต : ว.30203
ประจำคลินิก : กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรม
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์08.00 - 17.00
อังคาร08.00 - 17.00
พุธ08.00 - 17.00
พฤหัสบดี08.00 - 17.00
ศุกร์08.00 - 17.00
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก เสริมภูมิคุ้มกันโรค
- ตรวจโรคเด็กทั่วไป

เลขที่ใบอนุญาต : ว.37106
ประจำคลินิก : กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรม
พญ. รัมภารัจน์ กีรติวศิน

เลขที่ใบอนุญาต : ว.37106
ประจำคลินิก : กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรม
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์17.00 - 20.00
อังคาร-
พุธ17.00 - 20.00
พฤหัสบดี-
ศุกร์-
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก เสริมภูมิคุ้มกันโรค
- ตรวจโรคเด็กทั่วไป

เลขที่ใบอนุญาต : ว.42851
ประจำคลินิก : กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรม
พญ. รุ่งรัตน์ สุขารมย์

เลขที่ใบอนุญาต : ว.42851
ประจำคลินิก : กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรม
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์-
อังคาร17.00 - 20.00
พุธ-
พฤหัสบดี17.00 - 20.00
ศุกร์17.00 - 20.00
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก เสริมภูมิคุ้มกันโรค
- ตรวจโรคเด็กทั่วไป