คลินิกกระดูกและข้อ

เมื่อมีอาการเจ็บ ปวด อักเสบตามข้อไหล่ มือ ตะโพก เข่า ข้อเท้า กระดูก กล้ามเนื้อ นิ้วล็อก เราพร้อมดูแลท่าน

         “กระดูกและข้อ”  มักเสื่อมลงเมื่อมีอายุมากขึ้น  การมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันแบบผิดๆ ที่ทำให้กระดูกและข้อเสื่อมเร็วยิ่งขึ้น และถ้ามีการประสบอุบัติเหตุที่อาจทำให้กระดูกและข้อได้รับบาดเจ็บที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นการได้รับการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและทันท่วงที
จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะกระดูกและข้อเป็นอวัยวะที่ ปกป้องอวัยวะภายในและเป็นโครงสร้างของร่างกายรวมทั้งการเคลื่อนไหว คลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล  บริการตรวจรักษากระดูกข้อต่อ เส้นเอ็น  กล้ามเนื้อ  เส้นประสาท
และผ่าตัดกระดูกและข้อ รวมถึงรักษาภาวะกระดูกพรุนและโรคกระดูกในเด็ก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ
(ออร์โธปิดิกส์) มากประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง.

การบริการ
– การรักษาโรคกระดูกสันหลังหักและการตัดต่อกระดูก (osteotomy) จากอุบัติเหตุ
– การผ่าตัดเพื่อบำบัดการติดเชื้อที่กระดูกสันหลังและโรควัณโรคกระดูกสันหลัง
– การผ่าตัดเพื่อแก้ไขกระดูกสันหลังคด (scoliosis) ในเด็ก
– ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (Joint and Arthroplasty clinic)
– การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม สำหรับการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเสื่อมโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมในโรคข้อเข่าเสื่อม,ข้อสะโพกเสื่อม,หัวกระดูกสะโพกตาย
– การผ่าตัดเพื่อแก้ไขการสึกของข้อเทียม (erosion of prosthesis)
– การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ (Joint replacement)
– การผ่าตัดเพื่อปรับมุมกระดูก (bone angles)
– การผ่าตัดรักษาความพิการทางมือ,การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็น (Tendon transfer)
– การรักษาโรคนิ้วล็อค (Trigger finger) รักษาพังผืดกดทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome)
– การผ่าตัดส่องกล้องข้อศอกและข้อมือ (Elbow and wrist arthroscopy)
– การผ่าตัดกระดูกข้อมือหักและผิดรูป (Carpal bone fracture)
– การรักษาและผ่าตัดเพื่อต่อเส้นเอ็นมือที่ฉีกขาด
– การรักษาและผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลัง (Failed Back Surgery)

แพทย์ประจำคลินิกกระดูกและข้อ
เลขที่ใบอนุญาต : ว.18234
ประจำคลินิก : กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
นพ. เฉลิมพงษ์ เสริมเกียรติพงศ์

เลขที่ใบอนุญาต : ว.18234
ประจำคลินิก : กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์ติดต่อนัดหมาย โทร 0-5551-8200 ต่อ 127
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาผ่าตัด ด้านกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท
- โรคกระดูกหัก ข้อเคลื่อน ข้ออักเสบ
- กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท อักเสบ
- ปวดหลัง ปวดคอ Office syndrome
- โรคนิ้วล็อก มือชา
- การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
- โรคกระดูกพรุน
- อื่นๆ ผ่าตัดด้านกระดูก เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ใส่เฝือก